Sposoby nawigacji:
Bartosz Chmielnicki

Trochę o mnie

Jestem akupunkturzystą i lekarzem, studiuję klasyczne teksty chińskie sprzed dwóch tysięcy lat i biorę udział w najnowszych badaniach klinicznych. Daje mi to możliwość spojrzenia na medycynę z dwóch, zupełnie różnych punktów widzenia i pozwala zobaczyć pełniejszy obraz.

Niezależnie jednak od przyjętej perspektywy jestem przede wszystkim praktykiem, starającym się stawać za każdym razem po stronie mojego pacjenta pomagając mu w walce z chorobą. Postanowiłem, że będę podążać śladami moich nauczycieli koncentrując się przede wszystkim na osobie pacjenta. Żeby umożliwić sobie takie podejście, zdecydowałem się nie brać udziału w obecnym systemie opieki zdrowotnej i praktykuję samodzielnie, uzależniając swoje zawodowe powodzenie wyłącznie od mojej skuteczności.

Dlaczego medycyna?

Wychowałem się w lekarskiej rodzinie. Tata był lekarzem, a Mama do dziś pracuje jako pediatra. Niewątpliwie postać mojego Taty stanowi dla mnie do dziś wzór praktykowania medycyny. Często obserwowałem go przy pacjentach kiedy niezwykle skupiony i bardzo obecny rozmawiał z nimi o najpoważniejszych sprawach. Chciałem pomagać ludziom, a na co dzień widziałem jak praca moich rodziców pomaga ich pacjentom odnaleźć nadzieję i wracać do zdrowia. Mając taki wzór do naśladowania chętnie wybrałem medycynę jako mój przyszły zawód.

Studia i początki z akupunkturą

Sześć lat studiów urealniło nieco moje spojrzenie na współczesną medycynę. Rok stażu przekonał mnie ostatecznie, że różni się ona znacznie od moich wyobrażeń. Wciąż jednak próbowałem znaleźć w niej humanistyczne idee. Udało mi się to w gabinecie nieżyjącego już dr Olgierda Kossowskiego, w którego rękach po raz pierwszy zobaczyłem akupunkturowe igły. Dla tego niestrudzonego badacza ludzkiej natury najważniejszy zawsze był Pacjent i to jego dobro miał zawsze w centrum uwagi. Od tego momentu rozpoczął się kolejny etap mojej medycznej drogi, etap powolnej zmiany paradygmatu praktykowanej przeze mnie sztuki lekarskiej i studiowania nowego dla mnie sytemu medycznego, jakim jest Medycyna Chińska. W tym samym czasie, pracując w Poradni Leczenia Bólu Przewlekłego kierowanej przez dr Krystynę Boczar, zetknąłem się z fascynującym światem badań klinicznych, w których od kilkunastu lat biorę udział. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwala mi na samodzielną ocenę publikowanych doniesień naukowych i wyników badań, zarówno z zakresu akupunktury, jak i farmakoterapii. Jako lekarz zajmujący się zarówno awangardą współczesnej medycyny, jak i technikami leczenia sprzed tysięcy lat właściwie od samego początku spotykam się z niedowierzaniem moich kolegów lekarzy i pytaniami o to czy „wierzę w akupunkturę”. Również Pacjenci często zadają podobne pytania. Tymczasem działanie akupunktury nie ma nic wspólnego z wiarą, jest oparte na wiedzy. Od lat siedemdziesiątych XX wieku akupunktura jest intensywnie badana przez zachodnią naukę. Przez te lata zgromadzono ogromną ilość rzetelnych badań nad skutecznością, bezpieczeństwem i mechanizmami działania tej niezwykłej metody. Co więcej, w kolejnych latach ilość badań nad akupunkturą publikowanych w poważnych czasopismach naukowych rośnie prawie wykładniczo. W 2014 roku rozpocząłem tworzenie strony internetowej podsumowującej aktualny stan wiedzy o akupunkturze. Obecnie rozpoczęty przeze mnie wtedy projekt Evidence Based Acupuncture rozwijany jest przez międzynarodowy zespół ekspertów, a tysiące ludzi na całym świecie korzystają z przygotowywanych przez nas raportów.

Zaczynam pracę

Pracę wykładowcy zacząłem zaraz po studiach, prowadząc seminaria dotyczące różnych humanistycznych aspektów medycyny studentów polsko- i anglojęzycznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a także w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. W 2006 roku ośrodek Medyczne Szkolenia Podyplomowe „PAKT” zwrócił się do mnie z propozycją opracowania autorskiego programu szkolenia z akupunktury. Szkolenie to odbyło się w 2007 i 2008 roku, a zdobyte w ten sposób doświadczenie stało się dla mnie podstawą dla stworzenia i rozwijania kursu Akupunktury w Medycynie Chińskiej. Chętnie dzielę się swoim doświadczeniem również ze studentami innych szkół medycyny chińskiej, zarówno w Polsce jak i za granicą. Od 2004 roku biorę też czynny udział w wielu konferencjach, zjazdach i sympozjach prezentując liczne prace z zakresu akupunktury. Już na studiach zauważyłem, że mam umiejętność przedstawiania skomplikowanych treści w sposób zrozumiały dla innych. Zdolność tą wykorzystuję zarówno w komunikacji werbalnej, jako nauczyciel, jak i w komunikacji za pomocą tekstu, jako autor książek, rozdziałów książek i artykułów. Te dwie formy komunikacji stały się, obok pracy klinicznej, podstawą mojej drogi zawodowej. Jedną z nich realizuję jako wykładowca, drugą – autor artykułów, rozdziałów i książek. Obie się przeplatają i świetnie uzupełniają. Moi Studenci często są inspiracją do tworzenia kolejnych projektów wydawniczych, a informacje zdobyte podczas pisania artykułów wykorzystuję w tworzonych przeze mnie prezentacjach i seminariach. Od 2011 roku rozpocząłem projekt badania fizjologii i patologii punktów akupunkturowych, który kontynuuję we współpracy z Ranim Ayal i dr Yairem Maimon. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie on skutkował opracowaniem nowatorskiego podręcznika akupunktury, a tymczasem prezentuję jego wyniki w licznych wykładach na całym świecie.

Akupunktura w moich oczach

Akupunktura jest metodą leczenia polegającą na oddziaływaniu na funkcje ciała poprzez stymulację określonych miejsc na powierzchni ciała zwanych punktami akupunkturowymi. To niezwykły sposób regulacji funkcji ludzkiego organizmu, w naturalny sposób pomagający w prawidłowym jego funkcjonowaniu i powrocie do zdrowia. Akupunktura jest metodą skuteczną w leczeniu wielu chorób, ale też niebywale bezpieczną. Stosowana w odpowiedni sposób nie wymusza żadnych zmian w organizmie „na siłę” ale raczej uczy i pomaga ciału w możliwie prawidłowym funkcjonowaniu. Ten proces nauki wymaga współpracy pacjenta, często wprowadzenia dodatkowych zmian w stylu życia, czy diecie, ale przeprowadzony odpowiednio skutkuje głębokimi i trwałymi przemianami. Obserwowałem takie przemiany u wielu moich pacjentów i muszę powiedzieć, że to dla mnie ogromna radość i poczucie spełnienia mojej zawodowej misji. Po latach doświadczeń i ciężkiej pracy postanowiłem powołać do życia Międzynarodową Szkołę Akupunktury Klasycznej Acuart, gdzie w najdoskonalszy sposób mogę dzielić się swoją wiedzą z moimi studentami razem z zespołem ekspertów z całej Polski i z zagranicy. Nasi wykładowcy to wysokiej klasy specjaliści, znani i doceniani w kraju i za granicą, wszyscy z sukcesem prowadzący własną praktykę akupunkturową.

Bartosz Chmielnicki