Sposoby nawigacji:
Bartosz Chmielnicki

Moje publikacje

Ksiażki:Chmielnicki Bartosz

Jakość Pulsu

Wersja polskojęzyczna

Chmielnicki Bartosz

Pulse Qualities

Wersja anglojęzyczna

Chmielnicki Bartosz

Pulsqualitäten der chinesischen Medizin auf einen Blick

Wersja niemieckojęzyczna

Moje publikacje

Artykuły w czasopismach/ książkach:Bl–67至至至陰 ZhiYin/ReachingYin

By Maimon Yair, DOM, PhD, Ac and Chmielnicki Bartosz, MD

„Akupunktura w leczeniu cukrzycy”

www.naturoterapiawpraktyce.pl

www.medycyna-chinska.com/bartosz-chmielnicki

„Medycyna Chińska w praktyce.

Teoria, diagnostyka i terapia w rozumowaniu zachodnim” Hamid Montakab

„Ból"

www.evidencebasedacupuncture.org

„Płuca i układ oddechowy”

www.evidencebasedacupuncture.org

„Stan psycho emocjonalne”

www.evidencebasedacupuncture.org

„Układ pokarmowy i metabolizm”

www.evidencebasedacupuncture.org

„Nerki i układ moczowy”

www.evidencebasedacupuncture.org

„Stan zapalny i odporność”

www.evidencebasedacupuncture.org

„Mózg i układ nerwowy”

www.evidencebasedacupuncture.org

„Żeński układ płciowy”

www.evidencebasedacupuncture.org

„Inne efekty”

www.evidencebasedacupuncture.org

„Serce i układ krążenia”

www.evidencebasedacupuncture.org

„Męski układ płciowy”

www.evidencebasedacupuncture.org

„Medycyna oparta na faktach”

www.evidencebasedacupuncture.org„Ekonomika” www.evidencebasedacupuncture.org

„Stanowisko WHO”

www.evidencebasedacupuncture.org

„Akupunkturatransmisja sygnału”

www.evidencebasedacupuncture.org

„Akupunkturapunkty i kanałycharakterystyka biofizyczna”

www.evidencebasedacupuncture.org

„Akupunktura jest bezpieczna”

www.evidencebasedacupuncture.org

Bartosz Chmielnicki